Poštovani kupci,

U cilju uspešne obrade i realizacije porudzbina, ponuda, realizaciju naših usluga potrebno je da posedujemo informacije korisnika (ime prezime kontakt telefon i adresu).

3D firma se obavezuje da se dostavljeni podaci strogo čuvaju i dostupni su samo zaposleni kojima su podaci nužno potrebni.

Svi zaposleni 3dshop.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili jednostavniji pristup, sigurniju i udobniju kupovinu.

Privatnost podataka

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na pr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

3-D Vladimirci ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da 3 – D prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u kupoprodajnom ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom 3 – D.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo Vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

3 – D preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništenja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

3 – D  preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke kompaniji 3 – D  bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja.3 – D  nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti.

Saglasnost

3 – D  prukuplja i obrađuje podatke o ličnosti po jednom od sledećih pravnih osnova:

 • Pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste ugovara koji zaključujemo sa našim kupcem, namere kupca da koristi naše usluge, kao i namere kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • ime i prezime;
 • adresa isporuke;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • br. telefona;
 • e-mail adresa;
 • naziv firme u kojoj je kupac zaposlen;
 • br. lične karte;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • tekući račun i naziv banke.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

3 – D prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja roba i usluga;
 • dostava i montaža kupljene robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti 3 – D
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja 3 – D

Za sve druge aktivnosti, u vezi sa zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od kompanije 3 – D  zatražite:

 •  da Vam omogućimo pristup Vašim podacima o ličnosti
  Možete da pitate kompaniju 3 – D za koje svrhe se koriste Vaši podaci , kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate koju kategoriju Vaših podataka o ličnosti čuvamo, kao i period tokom kog obrađujemo i čuvamo Vaše podatke.
 •  da Vam damo kopiju Vaših podataka o ličnosti koje čuvamo
  Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo.
 •  da zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
  Želimo da se uverimo da su Vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas uvek kontaktirati da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili neažurnim.
 •  da zatražite brisanje Vaših podataka o ličnosti
  Možete zahtevati da prekinemo obradu ili da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje ugovornih obaveza kompanije 3 – D prema Vama.
 •  da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim stranama), u određenim procesima, ili u potpunosti
  Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili nam oni više nisu potrebni za svrhu obrade, ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ste se protivili obradi po osnovu razloga 3 – D smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti.
 •  da se informišete u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti
  Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.
 •  da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti
  Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje 3 – D smatra legitimnim.
 •  da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)
  Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku i saglasnosti, imate pravo da tražite od kompanije 3 – D  da prenese Vaše podatke drugom rukovaocu.
 •  da opozovete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti
  Kada obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka i saglasnosti, imate pravo da opozovete dati pristanak, odnosno saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Zaštita podataka o ličnosti

3 – D preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o prodaju robe ili usluga čuvaju se 5 godina od dana zaključenja ugovora;

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama (InstagramFacebook) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.

Dodatne informacije o pravima kupaca

 – pravo pristupa podacima koji su prikupljeni
 – pravo obustave korišćenja datih informacija
 – pravo korekcije dostavljenih podataka
 – pravo da ograniči korišćenje podataka ukoliko smatra da je procedura nezakonita